stef.log

Thunderbird 3 – wstępne plany

David Ascher, na grupach dyskusyjnych mozilla.org ogłosił pierwsze plany i założenia dla Thunderbirda oznaczonego numerkiem trzecim. Dla osób zainteresowanych tematem nie powinny być one specjalnym zaskoczeniem a zdecydowanie najważniejsza wydaje się zapowiedź pierwszych wydań testowych jeszcze w tym roku.

David Ascher, wyznaczony we wrześniu zeszłego roku do kierowania przedsięwzięciem roboczo nazywanym MailCo, mającym na celu zadbać i pokierować rozwojem Thunderbirda, w niespełna pół roku zdołał przedstawić racjonalnie brzmiący a zarazem dość ciekawy zarys planu dla najbliższego dużego wydania programu (bieżące aktualizacje wersji 2.x pozostawiono bez zmian, w starej strukturze organizacyjnej).

Biorąc pod uwagę iż objęcie sterów MailCo nie było typową zmianą, kiedy to ustępującego lidera zastępuje ktoś z otoczenia (lub chociaż aktywnie biorący udział w projekcie) oraz decyzje Scotta i Davida (dotychczas to oni zajmowali się rozwojem Thunderbirda w ramach Mozilla Corp) o nieprzyłączeniu się do nowego przedsięwzięcia, zsyntetyzowanie jasnego planu prac nad wydaniem (z niezliczonych dyskusji, pomysłów i pogmatwanej bieżącej sytuacji) można uznać za pierwszy sukces, zarówno osobisty Davida jak i powstającego MailCo.

Wstępne, ogólne założenia i priorytety:

To tylko najbardziej ogólna lista, która i tak może się jeszcze zmienić; osoby które oczekiwały konkretów prawdopodobnie zainteresuje prezentacja programu SpiceBird firmy Synovel.

Spicebird – zrzut widoku na kartę startową

Jeśli zauważyć, że produkt nie został napisany od początku (aplikacja jest tworzona w oparciu o m.in. Sunbirda i Thunderbirda) to może być to bardzo ciekawy głos w dyskusji nt. przyszłości poczty w dobie pozornie wypierających wszystko rozwiązań opierających się o WWW i przeglądarki, jak i samego Thunderbirda.

Ostatnia aktualizacja: https://www.splewako.com/log/thunderbird-3-wstepne-plany